Π ρ ο σ ι τ ή   Π ο λ υ τ έ λ ε ι α
Α ι σ θ α ν θ ε ί τ ε   τ η ν   Δ ι α φ ο ρ ά
Ν ι ώ σ τ ε   σ α ν   σ τ ο   Σ π ί τ ι   σ α ς
Μ ε γ ά λ α   Δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α
 
 

Μονοχωρη Σουίτα

Έχει Όλα τα Χαρακτηριστικά των παραπάνω δύο τύπων Διαμερισμάτων μέσα σε ένα πραγματικά Μεγάλο εννιαίο Xώρο.

Αποτελεί Ιδανική επιλογή για ένα Ζευγάρι άλλα και Οικογένειες με 1 Παιδί.

Θα μπορούσε επίσης, με τη χρήση ενός παρκοκρέβατου να Φιλοξενήσει το τέταρτο Νέο μέλος της Οικογένειας ώς μία πιό Οικονομική Λύση αντί της Κλασσικής Σουίτας.

Κάθε Μονόχωρη Σουίτα διαθέτει την προσωπική της Βεράντα, στοιχείο που προσδίδει περισσότερη Ανεξαρτησία στο Διαμέρισμα και το κάνει Ξεχωριστό.

40m2 Τετραγωνικά

studio_suite_1studio_suite_2